Có 5 kết quả :

Thành tựu

Thành tựu

TP - Các bác ngồi ở trà chanh chém gió, phừng phừng gây bão. Bác kính cận chém: Nước Nga vừa phóng thành công tàu vũ trụ đời mới nhất vào quỹ đạo.