Có 6 kết quả :

Đứng nhìn phim Việt thất thế

Đứng nhìn phim Việt thất thế

TP - Thị trường điện ảnh tại Việt Nam đang rất sôi động, song có điều nhà nước không thu được nhiều, mà đứng nhìn hàng tỷ đồng rơi vào tay nước ngoài hoặc các hãng tư nhân.