Có 15 kết quả :

Hú hồn!

Hú hồn!

TP - - Kỳ dzậy ta! - Chuyện chi kỳ anh Hai? - Chuyện thưởng Tết chớ chuyện chi? - Thì mười năm nay nó luôn kỳ dzậy, có chi mà thảng thốt! - Chú bảo kỳ sao?