Có 1 kết quả :

Thép Hòa Phát Hải Dương vận hành tuabin máy phát điện số 5

Thép Hòa Phát Hải Dương tự chủ được 90% điện sản xuất

Công ty CP Thép Hòa Phát Hải Dương vừa đưa vào vận hành tuabin máy phát điện số 5, công suất 50MW, nâng tổng công suất phát điện của toàn Công ty lên 114MW. Với việc tổ máy số 5 đi vào hoạt động, tỷ lệ tự chủ điện sản xuất của Khu liên hợp gang thép Hòa Phát Hải Dương được nâng lên thành 85-90%.