Có 932 kết quả :

Ca sĩ Thủy Tiên đưa hàng hỗ trợ từ huy động cộng đồng ủn hộ người dân miền Trung chịu ảnh hưởng mưa bão cuối năm 2020. Ảnh minh họa.

Vẫn chưa thể ban hành khung pháp lý cho hoạt động từ thiện

TPO - Câu chuyện nghệ sĩ, người nổi tiếng kêu gọi quyên góp từ thiện số tiền lớn, nhưng chi ủng hộ chưa minh bạch đang thu hút nhiều sự chú ý. Điều này do khung pháp lý cho hoạt động này vẫn còn thiếu. Tuy nhiên, quy định mới chưa được ban hành do Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính bổ sung thêm nội dung mới vào dự thảo.