Có 2 kết quả :

Khẳng định dấu hiệu tích cực, nhận lỗi những yếu kém

Khẳng định dấu hiệu tích cực, nhận lỗi những yếu kém

TP - Hôm qua, tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 4, Quốc hội (QH) khóa XIII, trong phần trình bày về tình hình kinh tế - xã hội năm 2012 và nhiệm vụ năm 2013, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã thẳng thắn “xin thành thật nhận lỗi trước QH, trước toàn Đảng, toàn dân về tất cả những yếu kém, khuyết điểm của Chính phủ trong lãnh đạo, quản lý, điều hành…”