Có 1 kết quả :

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị các đại biểu thảo luận thẳng thắn xem có chuyện chạy chức, chạy quyền hay không?

Chạy chức, chạy quyền: Ai chạy, chạy ai?

TPO - Cứ chuẩn bị vào Đại hội, chuẩn bị lấy phiếu tín nhiệm là lại râm ran chuyện “vận động”, mời nhau ăn uống, cho tiền, tặng quà… Đấy là tình cảm hay là có cái gì đó “luồn” vào trong tình cảm đó”, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói.