Có 4 kết quả :

Có tổ tự quản, giảm tai nạn

Có tổ tự quản, giảm tai nạn

TP - Theo ông Tô Hoàng Thảo - Phó trưởng Ban thường trực Ban An toàn Giao thông tỉnh Thái Bình, mô hình Tổ tự quản An toàn giao thông (TTQATGT) bắt đầu hình thành từ xã Vũ Quý, huyện Kiến Xương được nhân rộng trên toàn tỉnh đã góp phần quan trọng trong việc tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.