Có 1 kết quả :

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng

Yêu cầu không để nợ văn bản sang Chính phủ khóa mới

TPO - Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Chính phủ Mai Tiến Dũng nói như vậy khi chủ trì cuộc làm việc của Tổ công tác của Thủ tướng với các bộ, cơ quan về tình hình xây dựng, trình ban hành các văn bản quy định chi tiết luật, pháp lệnh đã có hiệu lực và sắp có hiệu lực từ 1/1/2021.