Có 4 kết quả :

Tiến sĩ Trịnh Thu Tuyết

Giá trị nhân văn từ đề thi đọc – hiểu môn Ngữ văn

Gần đây, những đề thi tự luyện mà cô giáo Trịnh Thu Tuyết đăng trên trang cá nhân đã thu hút đông đảo học sinh quan tâm. Đặc biệt, những câu hỏi đọc – hiểu trong đề thi đều rất hay, đề cập đến những vấn đề thời sự và tác động đến nhận thức của học sinh. <v:path o:extrusionok="f" gradientshapeok="t" o:connecttype="rect"><v:shape o:spid="_x0000_i1025" type="#_x0000_t75">