Có 2 kết quả :

Xuất bản và giới thiệu tập sách “Mẹ Thứ”

Xuất bản và giới thiệu tập sách “Mẹ Thứ”

Ngày 2/11, Chi hội Nhà văn Việt Nam tại Đà Nẵng, Cơ quan đại diện Nhà xuất bản Quân đội nhân dân tại Đà Nẵng phối hợp Trung tâm Văn hóa thông tin huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam tổ chức giới thiệu, ra mắt tập sách “Mẹ Thứ”.