Có 1 kết quả :

Bác Hồ và Anh hùng G. Titov. Ảnh tư liệu

Gherman Titov ở mãi với Hạ Long

TP - Sẽ có tượng Anh hùng Liên Xô, Anh hùng Lao động Việt Nam, Phi công vũ trụ Gherman Stepanovich Titov trên đảo mang tên ông ở Vịnh Hạ Long. Và tượng sẽ không lớn để khỏi ảnh hưởng đến Di sản Thiên nhiên thế giới.