Có 4 kết quả :

Tin vắn

Tin vắn

TP - Sáng 28-5, tại tượng đài Bác Hồ, Trung tâm TTN miền Nam tổ chức lễ xuất quân Học kỳ quân đội gồm hơn 300 chiến sỹ sẽ tham gia khoá học bộ binh cơ bản tại Bình Tân và bộ binh nâng cao tại Bình Phước.