Có 1 kết quả :

Tăng phí ô tô lên 3,5 lần: Nên tìm biện pháp khác

Tăng phí ô tô lên 3,5 lần: Nên tìm biện pháp khác

Góp ý cho dự thảo thông tư về phí đường bộ qua các trạm thu phí đối với ô tô mới được Bộ Tài chính đưa ra lấy ý kiến với mức tăng dần từ 2 đến 3,5 lần so với hiện nay, nhiều DN vận tải cho rằng tình hình kinh tế khó khăn, DN đang phải đóng quá nhiều loại thuế và phí như hiện nay thì nên tìm biện pháp khác thay vì tăng phí ở các trạm đường bộ.