Có 6 kết quả :

Đề xuất thành lập Tòa án Hiến pháp

Đề xuất thành lập Tòa án Hiến pháp

TP - Hôm qua, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị góp ý Dự thảo Báo cáo kết quả lấy ý kiến của ngành tư pháp về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Trình bày Dự thảo Báo cáo kết quả lấy ý kiến của ngành tư pháp, bà Nguyễn Thị Kim Thoa, Vụ trưởng Vụ Pháp luật hình sự - hành chính (Bộ Tư pháp) cho biết, các cơ quan thuộc Bộ, thuộc ngành tư pháp đã góp ý rất chi tiết, tập trung vào các nội dung đang được dư luận quan tâm sửa đổi, bổ sung.