Có 1 kết quả :

Sẽ có trung tâm thông tin tín dụng tư nhân

Sẽ có trung tâm thông tin tín dụng tư nhân

TP - Trung tâm thông tin tín dụng tư nhân đầu tiên vừa cho biết đã nộp hồ sơ tại Ngân hàng Nhà nước để xin cấp giấy chứng nhận hoạt động. Đó là Cty Cổ phần Thông tin tín dụng Việt Nam (PCB) với sự tham gia góp vốn của 11 ngân hàng thương mại.