Có 3 kết quả :

Tân Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng. Ảnh: Mạnh Thắng

Tân Bí thư Hà Nội Đinh Tiến Dũng hứa gì khi nhận nhiệm vụ?

TPO - Nhận nhiệm vụ Bí thư Thành uỷ Hà Nội, ông Đinh Tiến Dũng chia sẻ, trên cương vị công tác mới, ông hứa sẽ nỗ lực hết mình, nêu cao tính tiên phong, gương mẫu, nêu cao truyền thống đoàn kết, thống nhất, nắm bắt thời cơ, phát huy vận hội, vượt qua khó khăn, thách thức để đưa thành phố Hà Nội phát triển...