Có 2 kết quả :

Tin vắn Văn nghệ ngày 7/8

Tin vắn Văn nghệ ngày 7/8

TP - Sen trong Việt - triển lãm cá nhân lần thứ 6 của Đặng Phương Việt diễn ra 10/8 đến 8/9 tại Không gian Di sản, tòa nhà Dolphin Plaza, 28 Trần Bình, Hà Nội.