Có 3 kết quả :

Ông Phạm Sỹ Quý - GĐ Sở TN&MT tỉnh Yên Bái.

Giám đốc Sở Tài nguyên Yên Bái kê khai thiếu nhiều bất động sản

TPO - Thanh tra Chính phủ (TTCP) xác định ông Phạm Sỹ Quý - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái có nghĩa vụ phải kê khai tài sản thu nhập nhưng đã không kê khai đầy đủ, thiếu trung thực, vi phạm quy định về trách nhiệm của người có nghĩa vu phải kê khai. TTCP cũng cho rằng, vi phạm của ông Quý đến mức phải thi hành kỷ luật nghiêm minh.