Có 3 kết quả :

Bộ Tư pháp phát hiện sai phạm đấu giá đất ở Hà Nội

Bộ Tư pháp phát hiện sai phạm đấu giá đất ở Hà Nội

TPO - Qua thanh tra, Cục Bổ trợ tư pháp phát hiện hàng loạt vi phạm trong tổ chức đấu giá đất tại huyện Đan Phượng (Hà Nội), theo đó, cơ quan này yêu cầu huỷ kết quả đấu giá đối với 10 thửa đất và đề nghị không công nhận kết quả đấu giá 16 thửa đất đã được bán đấu giá không đúng quy định.