Có 2 kết quả :

'Vàng tặc' đại náo sông Quàng

'Vàng tặc' đại náo sông Quàng

TP - Hai xã Cắm Muộn và Quang Phong (huyện Quế Phong, Nghệ An) đang là điểm nóng khai thác vàng trái phép. Lực lượng chức năng địa phương nhiều lần truy quét, nhưng chỉ như “bắt cóc bỏ đĩa”.