Có 5 kết quả :

Bà Siu Phil bên di ảnh anh hùng A Sanh

Nhớ mãi bến đò A Sanh

TP - Sông Pô Kô ở làng Nú (xã Ia Khai, huyện Ia Grai, Gia Lai) mãi vang vọng câu chuyện hào hùng về Bến đò A Sanh. Nơi đó ngày ấy có người đàn ông dân tộc Jrai thân hình vạm vỡ, xuyên đêm chèo thuyền độc mộc đưa bộ đội, vũ khí, lương thực qua sông.