Có 3 kết quả :

Sóng di động trụ vững giữa Trường Sa

Sóng di động trụ vững giữa Trường Sa

Trường Sa đẹp rưng rưng giữa trùng dương xanh thẳm. Trường Sa thử thách không chỉ với quân dân trên đảo mà cả với những thiết bị thông tin của họ. Giữ sóng di động bền bỉ ở Trường Sa là cả 1 kỳ tích trong sự khắc nghiệt của khí hậu.