Có 1 kết quả :

Gửi vàng phải ghi lại sê ri?

Gửi vàng phải ghi lại sê ri?

TP - Theo thông tin của Tiền Phong, Ngân hàng Nhà nuớc đang xây dựng, lấy ý kiến và sẽ sớm đưa ra công bố dự thảo hướng dẫn cụ thể, chi tiết về hoạt động giữ hộ vàng trong dân.