Có 14 kết quả :

Sân bay Phù Cát không còn là điểm nóng ô nhiễm dioxin

Sân bay Phù Cát không còn là điểm nóng ô nhiễm dioxin

TP - Theo Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) tại VN, hôm nay (18- 8), Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở VN (Văn phòng 33) và UNDP tổ chức lễ đóng bãi chôn lấp đất ô nhiễm dioxin tại sân bay Phù Cát, Bình Định.