Có 3 kết quả :

Tác giả Nguyễn Mạnh Hà

AI hủy diệt loài người?

TPO - Thế giới được phen xôn xao vì Sophia- robot thông minh đầu tiên vừa được Arab Saudi cấp quyền công dân. Lập tức có những luồng phản ứng bức xúc. Nào là sao bao lao động nhập cư người thật còn chưa được nước này công nhận công dân, sao phụ nữ Arab ra đường phải che mạng và có người hộ tống còn Sophia thì không…