Có 2 kết quả :

Tin vắn

Tin vắn

TP - UBND tỉnh Lạng Sơn vừa quyết định hỗ trợ hơn 19,6 tấn thóc giống cho các hộ nông dân bị thiệt hại do cơn bão số 2 gây ra.