Có 1 kết quả :

Nhà báo Trần Tuấn tác nghiệp tại Hoàng Sa

Thấy và ghi từ Hoàng Sa

TP - Vậy là tôi vừa xin ở lại Hoàng Sa thêm ít ngày, khi chỉ huy thông báo về tàu CSB 4033 mà tôi đang có mặt về kế hoạch rút các nhà báo vào lại bờ. Thấm thoắt đã tròn 1 tuần có mặt ở Hoàng Sa tính tới thời điểm đó, tiệm cận gần nhất có thể giàn khoan Hải Dương 981.