Có 2 kết quả :

Thủy điện: mạnh ai nấy làm

Thủy điện: mạnh ai nấy làm

TP - Quy hoạch chồng chéo, quản lý bất cập chính là bộ mặt chủ yếu của hệ thống thủy điện bậc thang ở lưu vực Vu Gia - Thu Bồn (Quảng Nam), sông Ba (Phú Yên) ? hiện nay. Đó cũng là tác nhân hàng đầu gây nên những đại họa lũ lụt vùng hạ du trong nhiều năm gần đây.