Có 6 kết quả :

Các chuyên gia đang giới thiệu về máy quét T-COGNITION

Terahertz-kẻ thay thế cả đội rà phá bom mìn

Một gói bưu kiện vô hại hay chứa bom? Phong bì thư liệu có chứa ma túy? Thiết bị quét mới dùng công nghệ terahertz có khả năng phát hiện ma túy và chất nổ trong hàng hóa gửi đi qua bưu điện mà không cần mở những bưu kiện hoặc phong bì thư đáng ngờ.