Có 6 kết quả :

Tất tả mưu sinh trong đêm lạnh giữa Đà thành ngày cận Tết. ẢNH: NGUYỄN HUY

Phận nghèo “chạy Tết”

TP - Tết về, nỗi lo lại hằn trên khuôn mặt của những phận nghèo mòn mỏi mưu sinh nơi bến cá, đánh giày, bán vé số giữa chốn thị thành Đà Nẵng... Nơi mảnh đất tha phương cầu thực, kinh tế khó khăn, thu nhập bấp bênh không ít người sợ... Tết.