Có 1 kết quả :

Vingroup trao 40 tỷ đồng học bổng đào tạo 300 thạc sĩ, tiến sĩ trong nước

Vingroup trao 40 tỷ đồng học bổng đào tạo 300 thạc sĩ, tiến sĩ trong nước

Ngày 24/11/2021, Quỹ Đổi mới Sáng tạo Vingroup (VinIF) trao tặng 300 suất học bổng, tổng giá trị 40 tỷ đồng cho học viên cao học và nghiên cứu sinh xuất sắc thuộc 13 khối ngành. Đây là năm thứ 3 liên tiếp, Vingroup trao học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước, nhằm góp phần phát triển nguồn nhân lực khoa học chất lượng cao cho đất nước.