Có 2 kết quả :

Xe tải chở hàng hóa xuất khẩu ở biên giới Myanmar-Trung Quốc. Ảnh: Myanmar Now.

Tháng sau, Myanmar dùng nhân dân tệ của Trung Quốc

TPO - Myanmar sẽ sử dụng đồng nhân dân tệ làm đơn vị tiền tệ thanh toán chính thức cho thương mại biên giới với Trung Quốc với quy mô thanh toán trong giai đoạn thí điểm vào khoảng 2 tỷ nhân dân tệ (314 triệu USD), tương đương 1/5 giá trị hàng hóa biên mậu giữa hai nước.