Có 1 kết quả :

Phim về Tướng Giáp, không về chiến tranh

Phim về Tướng Giáp, không về chiến tranh

TP - Phim của đạo diễn Đường Minh Giang về Đại tướng Võ Nguyên Giáp hoàn thành năm 2006 đặc biệt ở chỗ không nói về chiến tranh. Từ sự trân trọng với tài năng, đức độ của Đại tướng, đạo diễn đã bỏ nhiều năm tìm hiểu và ra được cái tứ cho phim.