Có 2 kết quả :

Ai cũng có thể thanh lịch như gái Pháp

Ai cũng có thể thanh lịch như gái Pháp

TP - Những người phụ nữ mê thời trang và phong cách (nhấn mạnh từ phong cách) thời gian này không ngớt nói về cuốn “Thanh lịch kiểu Pháp”. Mới xuất bản, nó đã tạo ra cả một xu hướng thời trang trong giới trẻ, làm rất nhiều người liên tưởng đến cuộc cách tân thời trang mà LeMur Cát Tường đã tạo ra hồi những năm 30, cũng xuất phát từ các bài báo “hướng dẫn ăn mặc”.