Có 5 kết quả :

Vui để nhớ!

Vui để nhớ!

TP - Nhân dịp kỷ niệm 83 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo T.Ư Đoàn giới thiệu bộ tranh “Thành ngữ Thanh Niên Chuẩn” diễn giải thành ngữ mới thịnh hành trong giới trẻ.