Có 4 kết quả :

Thành lập Khu kinh tế cửa khẩu Cao Bằng

Thành lập Khu kinh tế cửa khẩu Cao Bằng

TP - Thủ tướng vừa ký quyết định thành lập Khu kinh tế cửa khẩu (KKTCK) Cao Bằng. Theo đó, KKTCK này gồm (một phần hoặc toàn bộ) các xã biên giới từ xã Đức Long (huyện Thạch An) đến xã Cần Nông (huyện Thông Nông); với tổng diện tích tự nhiên hơn 30.130 ha (gồm 37 xã và 3 thị trấn).