Có 2 kết quả :

Nghị viện châu Âu thông qua EVFTA, mở ra cơ hội mới về thị trường xuất khẩu cho Việt Nam

Cần giải pháp cụ thể thúc đẩy kinh tế

TP - Trao đổi với Tiền Phong, đại biểu Quốc hội cho rằng, tập trung ngăn ngừa dịch Covid-19 và có giải pháp “tăng trưởng bù” là hai nhiệm vụ quan trọng đặt ra lúc này. Trong quá trình thực hiện, nếu thấy vấn đề gì khó khăn, vướng mắc, hay vượt quá thẩm quyền thì Chính phủ có thể trình và xin chủ trương từ Quốc hội.