Có 1 kết quả :

Vắc xin phòng bệnh lao BCG

Vắc xin phòng bệnh lao BCG

Vắc xin BCG có dạng bột và có dung môi pha hồi chỉnh kèm theo.Trước khi sử dụng phải hoà tan vắc xin với dung môi đi kèm. Sau khi pha hồi chỉnh nó phải được bảo quản ở nhiệt độ 2- 8 độ C. Phần vắc xin còn lại trong lọ sau mỗi buổi tiêm chủng hoặc sau 6 giờ phải huỷ bỏ.