Có 2 kết quả :

Thừa

Thừa

TP - Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ vừa thừa nhận rằng cơ quan này “bổ nhiệm thừa” hàng loạt cán bộ vào năm 2011. Có đến gần 60 cán bộ chủ yếu cấp vụ và tương đương được bổ nhiệm chỉ trong vòng mấy tháng, thời điểm trước khi vị lãnh đạo về hưu.