Có 1 kết quả :

Bộ Tài chính đề xuất sửa đổi quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp

Bộ Tài chính đề xuất sửa đổi quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp

TPO - Bộ Tài chính đánh giá, thời gian gần đây, thị trường trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) có dấu hiệu tăng trưởng nóng, xuất hiện một số hiện tượng huy động vốn trái phiếu chưa tuân thủ quy định của pháp luật. Theo đó, Bộ Tài chính đã xây dựng và đang lấy ý kiến về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều về phát hành TPDN riêng lẻ.