Có 1 kết quả :

Xe quá tải phục vụ dự án cao tốc Cam Lộ - La Sơn gây nguy hiểm và ô nhiễm môi trường thường xuyên trên Tỉnh lộ 15.

Đường tỉnh oằn mình ‘chịu trận’ xe quá tải dự án cao tốc Cam Lộ - La Sơn

TPO - Việc "nhà thầu phụ" ngang nhiên sử dụng xe quá tải, coi thường pháp luật về giao thông, nhằm mục đích bốc chuyển đất đá thải từ dự án cao tốc Cam Lộ - La Sơn tại địa bàn thị xã Hương Thủy (tỉnh TT-Huế) đến bãi thải diễn ra liên tục trong những ngày qua, khiến người dân hết sức lo sợ và bức xúc.