Có 25 kết quả :

'Đấu trí' tập 58: Hoàng Đức (Vĩnh Xương) nhận tin dữ

'Đấu trí' tập 58: Hoàng Đức (Vĩnh Xương) nhận tin dữ

TPO - Bố Đức (Vĩnh Xương) có linh cảm về những việc làm trái pháp luật của con trai. Ông liên tục dặn con dành thời gian cho gia đình, giữ gìn sức khỏe và hỏi về số tiền mà Đức kiếm được trong suốt những năm lăn lộn trên thương trường. Sau khi ông vừa rời khỏi nhà, Đức nhận ngay tin dữ.