Có 1 kết quả :

Hồ đập thủy điện A Vương Ảnh: Nam Cường

Cần chấm dứt thủy điện ăn theo

TP - Cần chấm dứt ngay tình trạng thủy điện nhỏ ăn theo thủy điện lớn, và thủy điện miền Trung cần ngay một tổng quản có năng lực quản lý thực sự, Th.s Nguyễn Đăng Thạch, giảng viên chính Khoa Thủy lợi - Thủy điện (ĐH Bách khoa Đà Nẵng), nói.