Có 1 kết quả :

Sứ giả xanh tại Cúc Phương Ảnh: P.N

'Nhóm đặc nhiệm' giải cứu Trái đất

TP - 80 bạn trẻ Việt dự 'Hội chợ ý tưởng xanh' suốt 1 tuần trong rừng Cúc Phương được gọi là 'Sứ giả xanh' hay 'Nhóm đặc nhiệm' giải cứu Trái đất khỏi thảm họa do biến đổi khí hậu (BĐKH) qua những ý tưởng táo bạo.