Có 4 kết quả :

Nhà hát Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Hà Nội xuống cấp nghiêm trọng, chờ xây mới

Đỏ mắt tìm nhà hát tầm quốc gia

TP - Hà Nội chưa có nhà hát xứng tầm để hiện thực hóa chủ trương phát triển công nghiệp văn hóa, công nghiệp sáng tạo. Công trình tầm cỡ mang biểu tượng của Thủ đô, tầm quốc gia thực sự cần được bàn thảo rốt ráo.