Có 2 kết quả :

Một phòng làm việc của báo Nhân Đạo

Thăm tờ báo Pháp cả thế kỷ ủng hộ hòa bình

TP - Ấn tượng về cách bố trí các phòng làm việc của báo Nhân Đạo (L’Humanité) rất hiện đại, mọi phòng đều liên thông với nhau trong khắp 3 tầng với diện tích mặt bằng lớn. Đặc biệt, đây đó có các bức chân dung những nhà cách mạng nổi tiếng thế giới như Lê Nin, Che Guevara…