Có 1 kết quả :

Phú Đoan nhận giải thưởng Lương Định Của

Bám trụ làm giàu

TP - Thanh niên lũ lượt bỏ làng đi làm ăn xa, anh Nguyễn Phương Quang vẫn ở lại làng phục hồi nghề mây tre đan Phú Vinh, anh Vạn Quang Phú Đoan lại tìm đường ra cho gốm Bàu Trúc (Ninh Thuận). Đây là hai trong số 100 nhà nông trẻ vừa được Trung ương Đoàn trao tặng giải thưởng Lương Định Của 2010.