Có 10 kết quả :

5 vị Nguyên soái đầu tiên của Hồng quân. Budionny đứng ngoài cùng bên trái ảnh.

Huyền thoại ly kỳ về vị Nguyên soái tuổi Mùi

Một trong năm Nguyên soái đầu tiên mà Đoàn chủ tịch Xôviết tối cao Liên Xô phong tặng năm 1935 chỉ có một người sinh năm 1883 (tuổi Quý Mùi), là Semyon Mikhailovich Budionny. Tên tuổi ông gắn liền với những thiên huyền thoại ly kỳ trong cuộc nội chiến ác liệt và Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại của Hồng quân Liên Xô.