Có 1 kết quả :

Đi tìm nghĩa sĩ Cần Giuộc

Đi tìm nghĩa sĩ Cần Giuộc

TP - Chùa Tôn Thạnh là nơi Nguyễn Đình Chiểu đã tá túc mà viết thiên anh hùng ca “Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc”. Ở Cần Giuộc quê vợ, Nguyễn Đình Chiểu được thờ như vị thần. Không tài liệu nào chép và cũng không ai nhớ tên của gần 30 nghĩa sỹ Cần Giuộc.